Verneombudskurs – Pris: 6.990,-.

To dager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

Målgruppe

Kurset er for Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte som jobber med HMS. Det kreves ingen forkunnskaper.

Målsetting med opplæringen

Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen og arbeidsmodeller for HMS, samt at deltagerne skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven

Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr. – Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres over 2 dager med praktiske oppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene. Kursarrangør sørger for  kursmateriell og nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Kursdeltakerne får kompetansebevis etter fullført kurs.

På grunn av Covid-19 har vi kun webinarer og nettkurs.