Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning har mange fordeler. Det blir sett på som et kvalitetsstempel for kompetanse og seriøsitet. I praksis betyr det at bedriften blir forhåndsgodkjent for ansvarsrett i alle kommuner i Norge. I Systemfag har vi solid erfaring på søknadsprosessen og hjelper deg frem til godkjenning. 

> Les mer

HMS-kort

Alle som tilbyr renholdstjenester eller jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. Kravet gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere. HMS-kortet viser hvilken virksomhet du jobber for og skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes.

> Hvordan bestille HMS-kort

Bistand ved tilsyn

Har du hatt tilsyn? Er det vanskelig å forstå tilsynsrapporten? Vi har hjulpet hundrevis av virksomheter med å svare på tilsynsrapporter, slik at avvik blir lukket og Arbeidstilsynet fornøyd. Det krever selvsagt noe engasjement fra virksomheten, men vi leder arbeidet.  

> Les mer