05
okt

0

Timeregistrering

Er du ute etter et enkelt, elektronisk system for timeregistrering, bør du lese dette. Systemfag Norge lanserer timeregistrering som del av sitt nye HRM-System, og systemet er enkelt å lære seg. 

Lovpålagt

Registrering av arbeidstimer er nå lovpålagt for alle bransjer. Det er ikke nok å registrere fraværet, også arbeidstiden skal registreres. Dette gjelder selv om dere har en 08.00-16.00 jobb. Med modulen for timeregistrering kan du imidlertid la de ansatte registrere sine timer selv, samtidig som du (leder) har full kontroll og kan redigere registreringen i etterkant. Mange ledere ønsker også å registrere arbeidstiden til sine ansatte selv, eller overlate det til en administrasjon. Begge deler er mulig.

Arbeidsplan og skiftarbeid

Systemet er ekstra nyttig hvis det mye skift- eller turnusarbeid i deres virksomhet. Da kan du enkelt lage et “skift” og knytte den enkelte ansatte til det bestemte skiftet. Dette gjør du ved å dra “skiftet” inn på arbeidsplanen. Hvis en ansatt har lik arbeidsplan, kan du kopiere planen til neste uke, og eventuelt tilføre de forandringer som kommer underveis. De ansatte kan kun logge seg inn og registrere arbeidstid på det tilordnede skiftet.

Diagrammer og rapporter

Etter hvert som dagene går, vil du gjennom talldiagrammer få en veldig god oversikt over den ansattes arbeidstid, men også på oppmøte og fravær.Timeantallet er selvfølgelig også grunnlaget for lønnsberegning og eventuelt fakturering. Så si farvel til Excel-ark og løse papirer som flyter rundt på arbeidsplassen. Med HRM-Systemet modul for timeregistrering har du alt på ett sted.

Arbeidstilsynet

Dette er også en stor fordel hvis Arbeidstilsynet kommer på tilsyn. De har ofte fokus på registrering av arbeidstid. Det er spesielt to områder Arbeidstilsynet sjekker: 1. Arbeidsplan og 2. Timeregistrering. Arbeidsplanen skal helst gjøres ferdig og leveres 14 dager før den aktuelle jobben skal gjøres. Timeregistrering skal skje fortløpende.