26
apr

0

Systemstøtte for ISO Sertifisering

Mange kunder forventer at deres leverandører er ISO-sertifisert. Det viser at man tar kvalitetsarbeidet på alvor. Sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 er spesielt aktuelle. En sertifisering er en prosess som involverer hele organisasjonen.

Dette er viktige ingredienser i virksomhetens totale kvalitetssystem.

Les mer om ISO 9001
Les mer om ISO 14001

God programvare

Det er menneskene i en organisasjon som sertifiseres, ikke programvaren. Men god programvare er viktig for å understøtte prosessene og aktivitetene i sertifiseringen. Spesielt på områder som dokumentbehandling (skriftlige prosedyrer, rutiner og instrukser), versjonskontroll, avviksbehandling og god søkefunksjonalitet.

Som skapt for serifisering

Hmssystem.no er som skapt for å støtte en sertifisering. Systemet gjør det gøy å jobbe med kvalitetsarbeid, og i tillegg får du lovpålagte håndbøker med på kjøpet (HMS-Håndbok, Foretaksrutiner (kvalitetssikringsrutiner) etter SAK § 10 og en GDPR-Håndbok).

Versjonskontroll av filer

Vi kunne tatt med mange funksjoner i systemet for å illustrere vårt poeng. På bildet ser du for eksempel at man for hvert dokument kan gi kommentarer, dele det med andre, logge aktiviteter, gi det emnetagger for sortering, tilegne oppgaver, godkjennelser og tillatelser. Vi skal se på versjonskontrollen her.

Under vises versjon 1 av dokumentet.

Når du laster opp et nytt og forandret dokument, kan du gi et sammendrag av hva endringen handlet om. Se neste bilde.

Nedenfor ser du versjon 2 av dokumentet.

Og endelig nedenfor finner du oversikten over de forskjellige versjonene. Dette finnes helt nederst på dokumentene.

Versjonskontroll av elektroniske dokumenter

Hmssystem.no har også funksjonalitet for elektroniske dokumenter, det vil si at man skriver rett inn i systemet, uavhengig av filer som Word og Excel. Elektroniske dokumenter (notater) har også versjonskontroll. For å vise det oppretter vi et Notat. Se bilde under.

Og lagrer dokumentet. Se bilde under.

Dokumentet kan låses, men sett at man ønsker å gjøre en forandring. Se bildet under.

Som du ser av bildet under så har vi da to versjoner av dokumentet.

Da får vi også muligheten til å sammenligne versjonene. Se bilde under og knappen nede til venstre.

Resultatet blir slik:

Som nevnt kunne vi sett på mange andre funksjoner i systemet som kan støtte opp en ISO Sertifisering.

Les gjerne videre her.