Ställningsutbildning 2-9 meter

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Efter utbildningen blir du certifierad ställningsmontör, som er ett krav från arbetsmiljöverket för att bygga ställning över 2 meters höjd.

> logga in

Säkra lyft

Från 1 juli 2007 ställs betydligt högre krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

> logga in

 

Liftutbildning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper

> logga in