Diverse skjemaer HMS

Sjekklisten kan brukes som den er. Fyller inn informasjon og du vil du få resultatet tilsendt på den eposten du legger inn. 

Sjekklister byggeplassen

Sjekklisten kan brukes som den er. Fyller inn informasjon og du vil du få resultatet tilsendt på den eposten du legger inn. 

> Byggeplassen

> Organisering av arbeidet

> Lønns- og arbeidsvilkår

> Arbeidsplass og utstyr

Diverse skjemaer

Sjekklisten kan brukes som den er. Fyller inn informasjon og du vil du få resultatet tilsendt på den eposten du legger inn. 

> Risikovurdering og handlingsplan

> Registrer avvik

> Risikovurdering og handlingsplan