På denne siden finner du viktig informasjon for å selge våtromskurs i Systemfag. dette er en informasjonsside. Minner om at det også finnes et kurs (Våtromsnormen – i iSpring) som er obligatorisk for alle som vil selge våtromskurs.

Rutine for salg av våtromskurs

1. Før salget

1.1. Opplæring

Sørg for å lære deg så mye som mulig om regelverket rundt våtromskursene. Minikurset «Våtromsnormen» er obligatorisk for å få selge våtrom i Systemfag.- Det finner du på iSpring. Ellers er det nyttig å kunne det som står på vår hjemmeside. Det er også laget en Ofte stilte spørsmål om våtromskurs.

1.2 Avtalevilkår

Gå igjennom avtalevilkår for webinarer og fysiske kurs.

1.3 Prospektering

Det er mange måter å prospektere på. de fleste av oss bruker proff.no og segmentering der. Da kan man enkelt søke opp firmaer man vil ha, etter for eksempel næringskode, lokasjon eller størrelse. Deretter sjekker man opp i nextcom og følger opp reglene om hvilke firmaer man får «ta» eller ikke. To andre eksempler er er bdb.no eller brreg.no. 

2. Salget

2.1. Samtalen. – 5 viktige sjekkpunkter

  1. Snakker kandidaten norsk?
  2. Har kandidaten hatt over 5 års praksis i Norge?
  3. Har kandidaten 4-5 prosjekter å vise til? 
  4. Hvem har lært kandidaten opp – her i Norge?
  5. Aksepterer du 14 dagers frist på faktura? (ingen unntak) 

2.2 Påmelding på kurs

Alle påmeldte deltakere skal legges inn i skjema på systemfag/ansatte – på aktuelt kurs. Selgeren er ansvarlig for at informasjon om kandidaten fylles ut i skjema. 

3. Etter salget (oppfølging)

3.1 Faktura og oppfølging

Faktura blir sendt ut med 14 dagers frist. Administrasjonen følger opp hvem som ikke betaler, og farger de røde i Excel-skjema for påmelding. Selgere har ansvar for å følge opp de som ikke betaler. I tillegg til Equity / Collectia osv. Det mest effektive er at selgeren er pågående (på en hyggelig og bestemt måte). 

3.2 Kandidatene legges til iSpring

Administrasjonen legger til deltakerne i iSpring (Systemfagskolen) 14 dager før kursstart. Med den automatiske eposten som da sendes ut, kommer følgende tekst: 

______

«Som deltaker på kurset «%TITLE%» har du også tilgang til kursmateriale og lærerstøtte på vår læringsplattform.

For å komme til læringsplattformen, følg lenken nedenfor:%LINK%

VIKTIG INFORMASJON:

Det er frivillig å gå igjennom nettkurset, men to moduler er obligatoriske:

1. Fagbrev eller egenerklæring på praksis.

Fag- eller Svennebrev må lastes opp i dette systemet senest i løpet av de to første kursdagene. Har du ikke formell kompetanse må du fylle ut og laste opp skjema: «Egenerklæring på praksis».

2. Prosjektoppgave.

Du får ca. en uke på å løse prosjektoppgaven. Den må løses og lastes opp i dette systemet senest kl.16.00 to dager før webinardagen. Oppgaven gjennomgås på webinaret.

Obs. Våtromskursene er svært populære kurs med ventelister. Derfor må faktura være betalt før kursstart.»

______

3.3 Kandidatene får epost med kursinformasjon

Samtidig som kandidatene legges til i iSpring, sendes en epost med informasjon om selve kurset (tid, sted osv.) til kandidatene.

3.4 Selgerne kontakter kandidaten og tilbyr hjelp

Administrasjonen setter selgerene på kopi på eposten (nevnt over), slik at de kan (SKAL) kontakte kandidaten for å tilby sin hjelp til å lage en god søknad om dispensasjon. (for de med fagbrev behøver man ikke gjøre noe). Send egenerklæringen til kandidaten og gå igjennom punktene med dem. Viktige punkter er: 

Fagområde

Sørg for at de kun krysser av for ETT fagområde. Hvis en fagarbeider ønsker sertifisering innenfor flere fagområder, må hun eller han dokumentere faglige kvalifikasjoner for hvert fagområde og avlegge eksamen for hvert av disse.

Rubrikken «Ledelse av prosjektering og utførelse» skal KUN brukes av søker på Modul B. Søkere på Modul B skal KUN kysse av for «Ledelse av prosjektering og utførelse», ikke sitt fagområde. Deres (modul B kandidater) prosjekter må handle om «prosjektering». 

Bevis fem års praksis

For å vise at du har 5 års erfaring må du vise til prosjekter som er minst fem å gamle.

Generell beskrivelse og prosjekter

Lag en generell beskrivelse av kandidatens praktiske erfaring og en beskrivelse av utført arbeid i prosjekter (inkl. telefonnummer og epostadresser til kontaktpersonene for de nevnte referanseprosjektene) samt kandidatens funksjon i arbeidet. Kandidatene kan legge ved attester og evt. noen bilder (men ikke nødvendig). 

Eksempler på godkjente søknader: 

Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3Eksempel 4Eksempel 5

Husk signatur

Egenerklæringen må fylles ut, signeres og lastes opp i iSpring.

Opplasting i iSpring

Opplasting i iSpring skal gjøres av kandidaten / evt. av selger (men da må du ha kandidatens passord). Egenerklæringen skal ikke sendes til administrasjonen. Årsaken er følgende: Når kandidaten selv laster opp egenerklæringen, blir erklæringen (som er viktig dokumentasjon) liggende i iSpring, og kan hentes frem for all fremtid. Det samme gjelder for prosjektoppgaven. 

 

Tilbake til systemfag.no/ansatte

Egenerklæring med mer

Egenerklæring

Sjekkliste for salg av våtromskurs

Ofte stilte spørsmål våtrom

Eksempler på godkjente søknader: 

Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3Eksempel 4Eksempel 5Eksempel 6

Viktig  bakgrunnskunnskap – Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon. Som en innledning på opplæringen går vi igjennom deres hjemmeside. 

https://ffv.nohttps://ffv.no/om-oss

I mars 23 ble Systemfag Norge AS akkreditert av «Fagrådet for våtrom» som en godkjent kursarrangør av våtromskurs. Det betyr at vi kan arrangere kurs i: Grunnmodul, Modul A, Modul B, Oppdatering A/B/C. 

https://ffv.no/arrangorer/

Målgruppe

Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) er et verktøy for planlegging, bygging og vurdering av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom). Den skal heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid, det vil si å lage solide, funksjonelle og varige våtrom.

Grunnmodul – Våtromskurs Modul AVåtromskurs Modul BVåtromskurs Modul COppdateringskurs A/B/C

Hvordan er våre kurs bygget opp?

Godkjente kursarrangører står relativt fritt mht. hvordan de vil gjennomføre kursene. Selvfølgelig innenfor de timerammene som er angitt av Fagrådet. Vi har valgt å kombinere Klasserom, webinar og nettstudie. 

Våtromskurs Modul A (vår hjemmeside) – Våtromskurs Modul A (iSpring)

Våtromskurs Modul B (vår hjemmeside) – Våtromskurs Modul B (iSpring)

Våtromskurs oppdatering (vår hjemmeside)