24
des

0

hmssystem.no

Systemfag Norge har gleden av å lansere hmssystem.no. Systemet er for alle bransjer. Løsningen for bygg- og anlegg inneholder i tillegg KS-System, samt prosjektmodul med ubegrenset antall prosjekter. Systemet kommer med egen app for IOS og Android.

Fleksibelt og enkelt

Det nye systemet er det første som virkelig forener papirbasert og digitalt HMS-System. For la oss slå fast: De fleste bruker fortsatt noe papir. Med hmssystem.no digitaliseres papirbunken nærmest ubemerket, uten at du tvinges inn i et nytt komplisert system.

HMS-Håndbok

Både HMS-systemet og KS-systemet (SAK § 10) skal inneholde håndbøker. Med hmssystem.no får du et ferdig «rammeverk» for håndbøkene, slik at du slipper å «finne opp hjulet på nytt». HMS og kvalitetsstyring skal imidlertid tilpasses den enkelte virksomhet. Derfor kan alle håndbøker, rutiner, sjekklister, skjemaer osv., opprettes fra «Maler» og tilpasses til det aktuelle behovet.

Dokumentbehandling

Du kan altså opprette, redigere og lagre dokumenter som håndbøker, rutiner, sjekklister, skjemaer osv. Men hmssystem.no har sin virkelige styrke i kommunikasjon. Systemet gjør dokumentbehandling til en lek. Dokumenter kan blant annet deles med «Deltakere» og et ubegrenset antall «Gjester». Du har også full kontroll på versjoner og tillatelser.

Avviksbehandling

Registrering av avvik er viktig både i et HMS og KS-System. Med hmssystem.no blir registrering og oppfølging lett. Du kan lage egne kategorier i «Oppgaver» og gi de en farge som «Registrere Avvik» på bildet under her. Deretter kan du knytte avviket til en person som får ansvar for oppføring osv. Se begge bildene nedenfor.

Som du ser av bildet kan du sette en tidsfrist for lukking av avviket. Du kan bestemme om avviket bare skal vises for en eller flere personer. Du kan sette en påminnelse. Som du ser nederst på bildet så kan man kommunisere underveis i jobben med å lukke et avvik.

Funksjonen med «Oppgaver» kan selvfølgelig også brukes til annet enn å registrere avvik. Det kan for eksempel være medarbeidersamtaler, vernerunder, møter med mer. Vi hjelper deg gjerne å sette opp en «årsplan» med HMS-aktiviteter. Så får du push-varsler etterhvert som oppgavene skal utføres.

Filbehandling

Det nye systemet tar filbehandling til nye høyder. Du kan laste opp filer eller mapper. Du kan også laste inn Google Dokumenter (gratis), og bruke de «live» i systemet. Du kan forespørre filer, og sette en tidsfrist. Dette er bare noe. Som i «Notater» har du også her full kontroll på versjoner og tillatelser. La oss ta en liten «case»:

En liten «case» for byggebransjen

Du er prosjektleder og vil ha arkitektens mening om noe. Du sender ham en tegning og ber om en tilbakemelding. Du kan ha et ubegrenset antall «Gjester» i systemet og arkitekten kan være en av dem. Arkitekten mottar dokumentet og kan kommunisere i sanntid med deg. Se bilder nedenfor.

Arkitekten mottar epost med link til side. Avsender kan velge å ikke kreve passord.

Arkitekten åpner dokumentet og kan kommunisere i sanntid med deg. Du befinner deg sannsynligvis på en byggeplass. Nedenfor ser du det gule merket som er satt og samtalene med arkitekten. Flere kan delta i samtalen.

Dette eksempelet er kanskje mest relevant for byggebransjen, men det finnes utallige eksempler på typer av dokumenter hvor man ha nytte av umiddelbar kommunikasjon med andre.

Din HMS-partner

For å få fullt utbytte av hmssystem.no tilbyr vi å hjelpe deg. Vi sørger for at du har det lovpålagte på plass, at det alltid er oppdatert og blir brukt. Vi er tilgjengelig på en intern «Chat» i systemet. Hvis du ønsker kan vi sette opp HMS-systemet sammen. Da gir vi også en HMS-garanti.

Mer informasjon kommer.