05
jan

0

Nyhet: Kjemikaliekurs

Vi har gleden av å introdusere kurset «Kjemikalikurs». Kurset gir opplæring om de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen. 

Bakgrunnen for opplæring i håndtering av kjemikalier er Forskrift for utførelse av arbeid § 3-4.  Forskriften slår fast at arbeidsgiver skal sikre at kjemikalier blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

Kursdeltakeren lærer om risiko, risikovurdering og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene. Videre om bruk av riktig arbeidsutstyr, vernetiltak og stoffkartotek. Vi ser også på håndtering av nødsituasjoner, førstehjelp og mye annet.

Kurset er delt opp i 3 leksjoner med til sammen 15 emner. Kurset har «single choice» oppgaver som må besvares underveis. Svarer du feil får du muligheten til å rette opp. Ved fullført kurs legges kursbeviset automatisk opp på «Min Side» på portalen.

Kurset koster: 1990,- og kan kjøpes her.