15
mai

0

Nyhet: Nettbasert FSE-kurs

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er laget på bakgrunn av alle personulykker som har inntruffet i elektriske anlegg. Forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

Den obligatoriske opplæringen gjelder dermed alle som arbeider med elektrisitet (installasjon, montering, drift og vedlikehold), som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell eller instruert personell, som vaktmestere, byggdriftere, driftsledere, og produksjonsmedarbeidere. Nedenfor følger noe av innholdet i kurset.

Regelverk og definisjoner

I den første leksjonen introduseres de lover og regler som gjelder for arbeid på og nær ved elektriske anlegg. Det gjelder i hovedsak «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE) og normen NEK EN 50110-1. Leksjonen tar også for seg internkontroll og hvordan FSE skal implementeres i bedriftens HMS-system.

Ansvar og organisering

I denne leksjonen ser vi blant annet på ansvarsfordeling i HMS-arbeidet og hvordan aktivitetene i FSE skal følges. Hvordan arbeidet skal organiseres, planlegges, og gjøres kjent for både sakkyndige og instruert personell gjennom prosedyrer og instrukser, i tillegg til opplæring, øvelse og instruksjon.

Planlegging og arbeidsmetoder

Både enkle, rutinemessige arbeider og mer kompliserte arbeider på elektriske anlegg skal planlegges. Det skal også velges en metode for det enkelte arbeid. Enten «Arbeid ved frakoblet anlegg», «Arbeid under spenning (AUS)» eller «Arbeid nær ved spenningsutsatte deler». Metoden har sine sikkerhetsbarrierer for å skape maksimal sikkerhet for arbeiderne.

Vedlikehold og beskyttelsesutstyr

Et elektrisk anlegg må vedlikeholdes, slik at det ikke blir varmgang og brann. Vedlikeholdet krever spesielt utstyr og ikke minst spesielt verneutstyr for den enkelte arbeider. Vi går igjennom reglene for hva slags utstyr man kan bruke, enten man arbeider på et spenningssatt anlegg eller strømmen er frakoblet.

Ulykker og førstehjelp

Den siste leksjonen tar for seg ulykker med elektrisitet og hva man skal gjøre når uhellet er ute. Både sakkyndige og instruert personell skal ha kunnskap om førstehjelp.

Kurset er beregnet for elektrikere innen svak- og sterkstrøm, samt instruert personell.

Ved fullført får du tilsendt kursbevis.