Liftkurs (PL) – Pris: 2.990,-.

Korzystanie z podnośnika (Podnośnik osobowy) wymaga udokumentowanego zabezpieczenia. Ten kurs jest oparty na ustawie o środowisku pracy tj Rozdział 2 i na ustawodawstwie dotyczącym pracy §§ 10-1 i 10-2.

Ponadto wykorzystaliśmy plan szkoleniowy zwiazków zawodowych Podnośników-osobowych jako podstawę do wyboru treści. Plan ten opisuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami I ustaleniami sektorów. Dlatego część teoretyczna musi zostać uzupełniona o praktyczne szkolenie z użyciem rzeczywistego sprzętu, który ma zostać użyty.

How do I pay?
Do I have to take the whole course at once?
Can I take the course on my mobile?
What happens when I have completed the course?
Do I have an overview of my employees?

 

 

Sign up for participants here

Username and password are sent by email. For more than five participants, select «More Participants» in the drop-down menu and request a quote.

Stillaskurs Liftkurs (PL)

Total price NOK 2990,-.

Total price NOK 5.990,-.

Total price NOK 9.990,-.

Total price NOK 12.960,-.

Total price NOK16.950,-.

Course participant 1

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 5