Liftkurs (LN) – Pris: 2.990,-.

Norint naudoti keltuvą (personløfter), būtina dokumentuoti saugos mokymus. Šis kursas grindžiamas Darbo aplinkos įstatymo 2 skyriuje nustatytais mokymo reikalavimais ir Darbo atlikimo taisyklėmis §§ 10-1 ir 10-2.

Be to, parengėme Asmeninių keltuvų asociacijos mokymo planą kaip pagrindą turinio pasirinkimui. Mokymo plane aprašomi saugos mokymai pagal taisykles, nustatytas darbo sektoriuose. Kursas skirtas įvairių tipų liftų naudojimui. Todėl teorinė dalis turi būti papildyta praktiniu mokymu apie atitinkamą įrangą.

How do I pay?
Do I have to take the whole course at once?
Can I take the course on my mobile?
What happens when I have completed the course?
Do I have an overview of my employees?

 

 

Sign up for participants here

Username and password are sent by email. For more than five participants, select «More Participants» in the drop-down menu and request a quote.

Stillaskurs Liftkurs (LN)

Total price NOK 2990,-.

Total price NOK 5.990,-.

Total price NOK 9.990,-.

Total price NOK 12.960,-.

Total price NOK16.950,-.

Course participant 1

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 5