You must first complete Regelverk og definisjoner before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

§ 19. Utførelse av vedlikehold For å ha oversikt over anleggene skal det i alle høyspenningsanlegg og alle komplekse lavspenningsanlegg være satt opp enlinjeskjema. Oppdatert dokumentasjon for anlegget skal alltid være tilgjengelig. For å sikre at personell ikke blir skadet skal vedlikehold utføres etter fastsatte arbeidsprosedyrer og ved at det benyttes én eller en kombinasjon […]

Back to: FSE-kurs