You must first complete Regelverk og definisjoner before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rammes bortimot 3000 personer av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. Strømulykker kalles også elulykker. Dette er alvorlige, potensielt livstruende, hendelser med betydning for spesielt hjerte- og karsystem, nervesystem, muskel- og skjelettsystem og hud (brannskader). Man kan få skader ved høyspentkabler eller fra […]

Back to: FSE-kurs