You must first complete Regelverk og definisjoner before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Planlegging § 10. Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres: – valg av arbeidsmetode, – forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig, – vurdering av i hvilket omfang […]

Back to: FSE-kurs