You must first complete Pamoka 1 lift before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Naudojimas, kontrolė ir aplinka Arbeidsplassforskriften kapittel 2 (tik norvegiškai) teigiama, kad «darbo įranga turi būti paruošta ir pastatyta taip, kad įrenginių darbas ir naudojimas bei priežiūra nekeltų pavojaus saugai ir sveikatai.» Tai pagrindinis principas, kuris taip pat taikomas keltuvo paruošimui ir naudojimui. Kad tai įvykdytų, yra keletas dalykų, už kuriuos atsako darbdavys. Ne mažiau svarbu […]

Back to: Keltuvo (lifto) kursai