You must first complete Pamoka 1 (2-5) before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Teisė ir mokymas Darbo aplinkos įstatymo 3-1 skyrius yra susijęs su organizacijų reikalavimais dėl sveikatos, aplinkos ir saugaus darbo (toliau – HSE darbas). Šis darbas toliau paaiškinamas Vidaus kontrolės nuostatuose. Section 3-1 of the Working Environment Act Internal Control Regulations. Visos šio kurso nuorodos nurodo į Norvegijos įstatymų redakcijas. Minėti įstatymų ir teisės aktų tekstai […]

Back to: Pastolių Kursai 2-5 metrai