Wypadki i pierwsza pomoc Powolujac się na dane Państwowego Instytutu Środowiska Pracy (STAMI) każdego roku dochodzi do prawie 3000 wypadków energetycznych. Większość to profesjonaliści pracujący nad energią elektryczną w pracy. Wypadki energetyczne nazywane są również wypadkami elektrycznymi. Są to poważne, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia o istotnym znaczeniu dla układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, mięśni i układu […]

Back to: FSE-kurs Polsk