Ocena ryzyka i bezpieczństwa Wcześniej widzieliśmy, że przepisy kontroli wewnętrznej(Tylko w języku norweskim) nakładają na wszystkie firmy obowiązek prowadzenia aktywnej pracy HMS, a oceny ryzyka stanowią ważną część tej pracy, niezależnie od branży, do której należy. Jak wspomniano, branża budowlana jest szczególnie narażoną, która wymaga większego skupienia na bezpieczeństwie. Punkt 6 nakłada na firmę: «Zaplanuj wszystkie […]

Back to: Liftkurs (Personløfter) Polsk