Prawo, zasady i szkolenia Ustawa § 3-1(Tylko w języku norweskim) norweskiego kodeksu pracy dotyczy wymagań firmy dotyczących systematycznej pracy w zakresie ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa (zwanej dalej HMS). Ten rodzaj pracy jest dalej wyjaśniony w wewnętrznych przepisach kontrolnych. Internkontrollforskriften. (Tylko w języku norweskim) Dotyczy wszystkich firm Przepisy mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, które są objęte szczególnymi przepisami dotyczącymi […]

Back to: Liftkurs (Personløfter) Polsk