Prawo i szkolenie Sekcja 3-1 Ustawy o Środowisku Pracy zajmuje się wymaganiami organizacji dotyczącymi systematycznej pracy w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa (zwanej dalej pracami HSE). Ta praca została dokładniej wyjaśniona w Regulaminie kontroli wewnętrznej. Section 3-1 of the Working Environment Act Internal Control Regulations. Wszystkie linki w tym kursie wskazują na Norweskie Prawodawstwo. Cytowane […]

Back to: Brukerkurs Stillas (Polsk)