Formål med Arbeidsmiljøloven Inneholder blant annet bestemmelser om lovens formål og virkeområde. Kapittel 1 beskriver formålet med loven, som er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Den pålegger bedriften og følge med i samfunnsutviklingen, slik at arbeidstakerne er sikret den beste standard på vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forhold. […]

Back to: HMS-kurs for verneombud