Arbeids på flatt tak Hva er flatt tak? Et tak med helning på inntil 6° kan betraktes som flatt tak. Dersom de stedlige forhold, som for eksempel takets overflatemateriale, værforholdene o.l. har innvirkning på sikkerheten, kreves sikring tilsvarende som for skrått tak. En slik vurdering må fremkomme i risikovurderingen av arbeidet som skal gjøre. Sikring […]

Back to: Arbeid i høyden