20
jul

0

Nyhet: HMS-kurs for ansatte

Ifølge Internkontrollforskriften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver..

«sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.» 

Daglig leder har ansvaret

Daglig leder har altså ansvar for HMS-opplæring av sine ansatte.  Mange ledere syntes det er vanskelig å prioritere en slik opplæring i en hektisk arbeidshverdag. Helse, miljø og sikkerhet er et stort tema, og mange  sitter med de samme spørsmålene:

  • Hvordan skal vi få tid?
  • Hva skal opplæringen inneholde?
  • Hvordan skal vi få samlet alle?

Hva om noe skjer?

I mellomtiden sitter daglig leder med et stort ansvar.

  • Hva om dere får tilsyn.
  • Hva om det skjer en ulykke.

I begge scenarier vil dokumentasjon på opplæring bli etterspurt. Ved å gi dine ansatte tilgang til det nettbaserte kurset «HMS-kurs for ansatte» kan du senke skuldrene. Da ansvarliggjør du den enkelte og kan være trygg på at de får riktig opplæring. Ved bestått kurs får deltakeren kursbevis som dokumentasjon på HMS-opplæring.

HMS-Håndboka + HMS-Kurs for ansatte = sant

Kurset gjennomgår grunnprinsippene i Systemfag sin HMS-Håndbok, som i disse dager kommer ut i ny, revidert utgave. Hvorfor ikke gjøre noe smart. Ved å kjøpe HMS-Håndboken får dine ansatte bevis på at de har gjennomgått deres egen HMS-Håndbok.

Les mer om kurset her.