Hendelser (kalender)

Hendelser er din og gruppens eller prosjektet kalender. Her kan du legge inn møter og arrangementer og invitere medlemmer eller «gjester» til å delta. Les mer >>

Filer og filbehandling

Med filer kan du laste opp og ned enkeltfiler, behandle filene, opprette mapper og undermapper for å organisere innholdet i grupper og prosjekter. Les mer >>

Notater (dokumenter)

Med notater kan dere dele informasjon i en gruppe og med gjester. I tillegg til normal tekstbehandling kan du lage skjemaer, legge inn videoer, bilder og linker mm.. Les mer >>

Diskusjoner

Med diskusjoner kan man diskutere temaer. Du kan bruke diskusjonsverktøyet for å få tilbakemeldinger på arbeidsprosjekter eller bare la det være en uformell møteplass. Les mer >>

Oppgaver

Styring av oppgaver er nøkkelen i driften av en virksomhet. Oppgaver er enkle å lage, redigere og oppdatere. Oppfølging av avvik er et godt eksempel på en oppgave. Les mer >>

Avviksregistrering

Å registrere og følge opp avvik er en sentral HMS-oppgave, både i virksomheten og for det enkelte prosjekt. Her kan du knytte avvik til en ansvarlig som skal lukke det osv. Les mer >>

Dokumentdeling

Alle dokumenter kan deles med medlemmer eller eksterne i prosjektet. Det kan være håndbøker, tegninger, sjekklister, SHA-planer og annet viktig prosjektinnhold.  Les mer >>

Sjekklister

Det er i hovedsak 3 måter å bruke sjekklister i hmssystem.no. Du kan laste opp egne sjekklister. Du kan lage skjemaer i Notater eller bruke Jotform og/eller Google Docs. Les mer >>

Rutiner HMS og KS

Internkontrollforskriften § 5 og Byggesaksforskrift § 10 pålegger alle i byggebransjen å ha HMS- og kvalitetssikringsrutiner. Hmssystemet.no inneholder alt det lovpålagteLes mer >>

Bildedokumentasjon

Ta bilder med mobilen din og last de automatisk opp på rett prosjekt. Legg til kommentarer på bildene (tale) og gjør de tilgjengelig på appen, for alle i prosjektet. Les mer >>

Prosjektdashbord

Med prosjektdashbord har du full oversikt over prosjektene dine og kan duplisere prosjekter, og dermed slippe å «finne opp hjulet» på nytt hver gang. Les mer >>