FSE-kurs (PL) – Price: 990,-.

Rzepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy i eksploatacji instalacji elektrycznych (FSE) zostały wydane na podstawie wszystkich wypadków osobistych, które miały miejsce w instalacjach elektrycznych.

Kurs spełnia wymagania jednostek decydujących, dotyczące corocznej aktualizacji teoretycznej. Kurs dotyczy pierwszej pomocy jako wstępu, ale kurs pierwszej pomocy również musi zostać ukończony.

How do I pay?
Do I have to take the whole course at once?
Can I take the course on my mobile?
What happens when I have completed the course?
Do I have an overview of my employees?

Sign up for participants here

Username and password are sent by email. For more than five participants, select «More Participants» in the drop-down menu and request a quote.

Stillaskurs FSE-kurs (PL)

Total price NOK 2990,-.

Total price NOK 5.990,-.

Total price NOK 9.990,-.

Total price NOK 12.960,-.

Total price NOK16.950,-.

Course participant 1

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 1

Course participant 2

Course participant 3

Course participant 4

Course participant 5