Førstehjelpskurs – Pris: 1.990,-.

2 timer fra kl. 14.00 – 16.00. 

Arbeidstilsynet anbefaler at det på alle arbeidsplasser til enhver tid bør være et visst antall utdannede førstehjelpere. Disse må få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen.

Målgruppe

Kurset passer for alle som mangler grunnleggende kunnskap om førstehjelp eller som ønsker å repetere førstehjelpskunnskapen. 

Målsetting med opplæringen

At deltakerne skal kunne gi førstehjelp om ulykken er ute og noe skjer med en kollega, en kunde, en nabo, familiemedlem eller andre vi møter. 

Kursinnhold

  • Varsling.
  • Undersøkelse av en pasient.
  • Sideleie.
  • Hjerte og lungeredning.
  • Fremmedlegeme i luftveien.
  • Akutte situasjoner.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres over 2 timer. Kursarrangør sørger for  kursmateriell og nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. Kursdeltakerne får kompetansebevis etter fullført kurs.

På grunn av Covid-19 har vi kun webinarer og nettkurs.