27
okt

0

Farlig Småverktøy

Vi har gleden av å lansere kurset «Farlig Småverktøy». Kurset gir dokumentert opplæring og kursbevis utstedes etter fullført kurs. Kurset har seks moduler med fem oppgaver per leksjon, uttatt den siste. Til sammen 25 oppgaver (Multiple Choice). 

Bakgrunn

Mange håndholdte små verktøy er farlige å bruke. I media møtes vi ofte av slike overskrifter:.

  • Mistet øyet i ulykke med vinkelsliper.
  • Traff hode med spikerpistol.
  • Mistet flere fingre etter en ulykke med en kappsag.
  • Fikk buksen viklet inn i en boremaskin.

Siden slikt arbeidsutstyr anses særlig farlig, er det nå underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike sager og boremaskiner (driller). Det legges vekt på oppbygging, bruk og vedlikehold med hovedfokus på HMS og risikoområder for det enkelte verktøy. Målet er å bevisstgjøre kursdeltakerne på farer som er forbundet med bruk av håndholdt verktøy, og skape en sikkerhetskultur for å unngå ulykker.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori og praktisk øvelse. Praktisk øvelse kan tas i egen bedrift og bekreftes av daglig leder. På denne måten blir dette den rimeligste måten å gjennomføre denne opplæringen for virksomheter. Kurset kan gjennomføres på PC, nettbrett eller mobiltelefon, på dag eller kveldstid. Kursdeltakeren kan når som helst ta pause og vende tilbake der han eller hun slapp. Kursbevis utstedes ved fullført kurs.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for opplæringen.

Kurset tilbys foreløpig på Norsk, men Engelske, Polske og Litauiske versjoner kommer snart.

Gå til kurset og vårt åpningstilbud!