Jeg har hørt at hvis man bruker eller kommer borti stoffet diisocyanater, så må man ha opplæring. Stemmer det?
Hvilke produkter inneholder diisocyanater?
Hvem gjelder dette
Men jeg er sjef. Trenger jeg det?
Hva er arbeidsgivers ansvar ellers?
Hva menes med godkjente resultater?
Hvordan skal godkjente resultater dokumenteres?
Hvordan kan opplæringen gjennomføres?
Kan opplæringen gjennomføres som e-læring?
Hvem kan gi opplæring?
Hvem skal tilby opplæringsmateriale?
Hvilket språk skal opplæringen være på?
Må opplæringen godkjennes av Arbeidstilsynet?
Aksepteres opplæring fra andre EU/EØS-land?
Må opplæringen godkjennes av Arbeidstilsynet?
Hvilke konsekvenser kan manglende opplæring føre til??