Privatisteksamen for praksiskandidater

Praksiskandidater må ta den teoretiske eksamen som privatist. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen via Inschool Visma i det fylket du bor i.

Fristene for oppmelding er:

  • Høsteksamen: 1. september – 15. september
  • Våreksamen: 15. januar – 1. februar​

For å finne ut når eksamen er, må du vite fagkoden for faget du skal ta eksamen i. Du trenger også fagkoden når du skal melde deg opp til eksamen.

Oppmøte eksamensdagen

Eksamen starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 14.00 norsk tid. Du får 5 klokketimer til å ta eksamen. Kommer du for sent, men før kl. 10.00, mister du den tapte tiden. Møter du opp etter kl. 10.00, får du ikke gjennomføre eksamen.

Krav til utstyr

På eksamensdagen må du ha med deg en datamaskin eller et nettbrett med tastatur for å kunne ta eksamen. Eksamen etter nye læreplaner er heldigital. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelse på papir.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt. I mange tilfeller kan man bruke både fysiske og digitale ressurser, inkludert internett for enkelte fag​. Dette kan for eksempel være egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker. Kunstig intelligens (som ChatGPT) ikke tillatt under eksamen. 

Tilrettelegging

Elever som trenger spesialtilrettelegging kan søke om dette. Dette kan inkludere ekstra tid, hvilerom, opplesning av tekst, og alternative oppgaver.

Klage på karakter

Privatister har rett til å klage på eksamenskarakterer. Klager behandles av eksamenskontoret eller privatistkontoret i fylket​ hvor du har tatt eksamen.

Tilbake til systemfag.no/fagbrev

Praksiskandidater har mye erfaring, men det er lenge siden de satt på skolebenken. Nå skal den praktiske kompetansen dokumenteres skriftlig på en eksamen. Her følger 3 tips:

Forberedelse til eksamen

1. Les pensum: Vi har bygget opp undervisningen etter målene i læreplanen, slik at eventuelle lærebøker og ellers innhold i kursene (enten det er på nett eller fysisk) er det pensum du trenger å lære. 

2. Lever oppgaver: Våre kurs har oppgaver som er eksamensrettet og derfor veldig relevante. Oppgavene leveres i læringssystemet og du får tilbakemelding fra faglærer. Dette kan være tidligere eksamensoppgaver eller oppgaver som er relevante for stoffet man gjennomgår.

3. Løs eksamensoppgaver: Kurset inneholder mange tidligere eksamensoppgaver. Det er selvfølgelig veldig smart å løse disse oppgavene, så godt man kan, men ikke glem punkt 1 over og gjennomgå helheten i faget. 

Lykke til!