Innsamling av Dokumentasjon

For å kvalifisere som praksiskandidat må du dokumentere minst fem års relevant arbeidserfaring innen ditt fagområde. Her er noen viktige tips og trinn for å samle inn og dokumentere praksis:

Arbeidstaker

All praksis i faget som er opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap, gir grunnlag for oppmelding til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. (Udir)

Skaff detaljerte attester fra tidligere og nåværende arbeidsgivere. Attestene må inneholde informasjon om ansettelsesperioden, stillingsprosent, og en beskrivelse av arbeidsoppgavene som er relevante for fagområdet. Beskriv også hvor mange timer per uke eller måned du har jobbet, hvis det ikke kommer frem av attesten. Attestene må ha bedriftslogo og underskrift fra arbeidsgiver. 

Egen virksomhet

Praksis som selvstendig næringsdrivende kan godkjennes dersom praksisen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse.. Dokumentert praksis fra utlandet kan også godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis. (Udir)

Gjennom kurset vil du få kunnskap om de arbeidsområdene du må dokumentere. Deretter må du innhente referanser fra kunder som kan bekrefte din arbeidserfaring og prosjekter utført. Attester fra seriøse aktører er alltid tungtveiende. Du kan også få ditt regnskapsbyrå til å hjelpe deg med å samle regnskapsrapporter som viser inntekt fra utført arbeid.

Hvem skal vurdere dokumentasjonen? 

Fylkeskommunen vurderer innsendt dokumentasjon og avgjør om praksisen er relevant og omfattende nok for å kvalifisere til fag- eller svenneprøve. 

Tilbake til systemfag.no/fagbrev

Å samle inn og dokumentere praksis kan være krevende, men med rett hjelp kan det bli enklere. Nedenfor har vi samlet noen nettsider og verktøy som du kan bruke.

>> Retningslinjer for vurdering av praksis

>> Kompetansemål i alle fag

>> Praksiskalkulator

>> Arbeidsattest