Evaluering av webinar

Vi setter stor pris på din tilbakemelding!

Kursevaluering
Hvordan var det å ta kurset som et webinar?
Kursholderen var faglig kompetent?
Kursholderen formidlet stoffet på en god måte.
Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med webinaret?
Kan vi bruke din kommentar i vår markedsføring? *