Kursevaluering fysiske kurs
Hvordan syntes du kurset fungerte?
Kursholderen var faglig kompetent?
Kursholderen formidlet stoffet på en god måte.
Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med kuset?
Kan vi bruke din kommentar på vår hjemmeside? *