Dokumentasjon

Et byggeprosjekt handler mye om dokumentasjon. Noe må være på plass før oppstart, mens mye opparbeides underveis. Internkontroll og kvalitetsstyring må være på plass. (1). Internkontroll-forskriften § 5 pålegger virksomheter å ha et HMS-arbeid. (2). Byggesaksforskriften § 10 pålegger virksomheter i byggebransjen å ha rutiner for kvalitetsstyring. Hmssystem.no inneholder alt det lovpålagte. Mye er samlet i en HMS-Håndbok og en KS-Håndbok. Du får også med en GDPR-Håndbok på kjøpet.

Bildet er fra HMS-systemet. KS-Håndboken finnes bare i hmssystem.no med prosjekt.  

Opparbeides underveis

Det er viktig å dokumentere internkontroll underveis, og at man følger byggteknisk forskrift. For HMS-arbeidet snakker vi da om dokumenter som kompetansebevis, risikovurderinger, referater fra vernerunder, revisjoner med mer. For KS-arbeidet dreier det seg om dokumenter som selve byggesøknaden, tillatelsen for prosjektet, tegninger og beskrivelser, samsvars- og kontrollerklæringer, FDV-dokumentasjon og lignende. Alle slike dokumenter bør lagres og oppbevares på aktuelt prosjekt i systemet. Se eksempelet under.

Søkefunksjon

Med så mye dokumentasjon fordelt på mange prosjekter er det viktig med struktur og orden. I tillegg en kraftig søkefunksjon som raskt lar deg finne filer og dokumenter. Så lenge søkeordet er inkludert i tekstformat et sted i innholdet ditt, vil det bli indeksert og hentet når det søkes. Dette gjelder innhold du oppretter i systemet, men også filer som er lastet opp. Du kan søke i alle prosjekter eller et utvalgt prosjekt.