Courses

 • Stillaskurs 2-5 meter

  by admin
  6 Lessonsin

  Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 sier at de som skal bygge stillas i høyden 2-5 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. […]

 • Stillaskurs 5-9 meter

  by admin
  6 Lessonsin

  Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3 sier at de som skal bygge stillas i høyden 5-9 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. Står […]

 • Arbeid i høyden

  by admin
  6 Lessonsin

  Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Click on the flags for your langugage.   

 • HSE Course for Managers

  by admin
  4 Lessonsin

  Environment, health and safety is about creating a safe and healthy workplace. It is the manager who has the primary responsibility to ensure that this happens. The working environment act, section 3-5, requires the employer to undergo training in health, environment and safety (HSE). The duty of education applies to leaders. It says in section […]

 • HMS-kurs for verneombud

  by admin
  4 Lessonsin

  Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal kurset ha en varighet på 40 timer, men det er åpnet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om kortere opplæring. «Det kan […]

 • HMS-kurs for ledere

  by admin
  4 Lessonsin

  Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at dette skjer. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Det står i § 3-5 (2) at “Departementet kan […]