Norint naudoti keltuvą (personløfter), būtina dokumentuoti saugos mokymus. Šis kursas grindžiamas Darbo aplinkos įstatymo 2 skyriuje nustatytais mokymo reikalavimais ir Darbo atlikimo taisyklėmis §§ 10-1 ir 10-2. Be to, parengėme Asmeninių keltuvų asociacijos mokymo planą kaip pagrindą turinio pasirinkimui. Mokymo plane aprašomi saugos mokymai pagal taisykles, nustatytas darbo sektoriuose. Kursas skirtas įvairių tipų liftų naudojimui. Todėl teorinė dalis turi būti papildyta praktiniu mokymu apie atitinkamą įrangą.

Lessons

Pamoka 2 lift

Įstatymai, taisyklės ir apmokymas Arbeidsmiljøloven § 3-1 Darbo aplinkos įstatymo 3–1 straipsnyje yra rašoma apie įmonių reikalavimus dėl sistemingo sveikatos, aplinkosaugos ir saugos darbo (toliau – HSE darbo). Tai išsamiau paaiškinta…

Pamoka 3 lift

Rizikos vertinimas ir saugumas Anksčiau minėjome, kad Vidaus kontrolės reglamentuose reikalaujama, jog visos įmonės vykdytų aktyvų HMS darbą, o rizikos vertinimas yra svarbi šio darbo dalis, neatsižvelgiant į tai, kuriai…

Pamoka 4 lift

Tipai, konstrukcija ir stabilumas Keltuvas (asmeninis keltuvas) – tai mechaninis įrenginys, skirtas žmonėms pakelti ir laikinai patekti į nepasiekiamas vietas, paprastai aukštyje. Keltuvas dažnai naudojamas nedideliems techninės priežiūros darbams, kai…

Pamoka 5 lift

Naudojimas, kontrolė ir aplinka Arbeidsplassforskriften kapittel 2 (tik norvegiškai) teigiama, kad «darbo įranga turi būti paruošta ir pastatyta taip, kad įrenginių darbas ir naudojimas bei priežiūra nekeltų pavojaus saugai ir…