Farlig Småverktøy

Eller logg inn for å få tilgang til betalte kurs.

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at opplæring gjennomføres.

Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike sager og boremaskiner (driller). Det legges vekt på oppbygging, bruk og vedlikehold med hovedfokus på HMS og risikoområder for det enkelte verktøy.

Click on the flags for your langugage. 

Leksjoner