Course Category: Norsk

 • FSE-kurs

  by admin
  5 Lessonsin

  ​Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. Hensikten er å unngå ulykker. Opplæringen gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører […]

 • Farlig Småverktøy

  by admin
  6 Lessonsin

  Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at opplæring gjennomføres. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy. Verktøy som beskrives er bl.a. Vinkelsliper, spikerpistol, ulike […]

 • Stillaskurs 5-9 meter

  by admin
  6 Lessonsin

  Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3 sier at de som skal bygge stillas i høyden 5-9 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. Står […]

 • HMS-kurs for verneombud

  by admin
  4 Lessonsin

  Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal kurset ha en varighet på 40 timer, men det er åpnet for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om kortere opplæring. «Det kan […]

 • HMS-kurs for ledere

  by admin
  4 Lessonsin

  Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape en trygg og god arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å sørge for at dette skjer. Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger derfor arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder. Det står i § 3-5 (2) at “Departementet kan […]

 • Arbeid i høyden

  by admin
  6 Lessonsin

  Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Click on the flags for your langugage.   

 • Liftkurs (Personløfter)

  by admin
  5 Lessonsin

  Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i […]

 • Stillaskurs 2-5 meter

  by admin
  6 Lessonsin

  Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 sier at de som skal bygge stillas i høyden 2-5 meter skal ha dokumentert opplæring. Kurset dekker den teoretiske delen av opplæringen og er i samsvar med gjeldende forskrifter og NS 9700-1:2016. Du kan ta kurset når det passer deg, ta pauser og vende tilbake der du slapp. […]