Personalhåndbok

En personalhåndbok fungerer som et omfattende dokument som samler regler, prosedyrer og bedriftskultur. Det fungerer som en samlet avtale om bedriftens standarder og praksis. Den omfatter både eksterne juridiske krav og interne retningslinjer.

Hensikten med en personalhåndbok er å sikre rettferdig behandling av alle ansatte og å tydeliggjøre Systemfag sin måte å drive virksomhet på. Det er viktig å understreke at denne personalhåndboken ikke er en endelig utgave, men heller et grunnlag og en mal basert på informasjon fra relevante myndigheter som Arbeidstilsynet og Lovdata.

Systemfag Norge AS

Systemfag ble etablert 17. oktober 2017. Per Morten Nilsen er gründer og eier aksjene i Systemfag Norge AS. Virksomheten har hatt en fin utvikling og vekst, og har to år på rad vært såkalt gasellebedrift, kåret av Dagens Næringsliv. Det vil si en av Norges hurtigst voksne virksomheter. Vi teller i dag cirka 30 ansatte og partnere og har avdelinger i Halden, på Billingstad og i Strømstad. 

Systemfag er en totalleverandør av produkter og tjenester innenfor HMS og kvalitetsstyring. Tusenvis av virksomheter har valgt oss som sin leverandør, blant annet over 135 kommuner. 

HMS og kvalitetsstyring

Vi tilbyr HMS-systemet hmssystem.no, samt enkle, intuitive nettbaserte håndbøker som inneholder det myndighetene krever. I tillegg tilbyr vi rådgivning og hjelp i bedriftens HMS- og kvalitetsarbeid, slik at arbeidsgiver kan «sove godt om natten», vel vitende om at alle medarbeidere har det trygt og godt på jobben.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr nettbaserte kurswebinarer og fysiske kurs. Nettbaserte kurs er kostnadsbesparende og effektivt, men noen ganger er det riktig å sitte ned i et konferanserom og lytte til forelesninger. Vi kan stort sett tilby alle våre nettbaserte kurs som bedriftsinterne kurs eller påmeldingskurs i klasseromskurs. 

Mange av våre kurs er lovpålagte av myndighetene, slik som arbeid i høyden og arbeid med farlige verktøy i byggebransjen. Vi har imidlertid også svært populære kurs og sertifiseringer, som for eksempel opplæring i våtromsnormen, som er utarbeidet av SINTEF i samarbeid med Fagrådet for våtrom. 

Kundeservice

I Systemfag har vi mye kundekontakt hver eneste dag, og vi elsker det. Vi er en partner på HMS og en støttespiller i opplæringen. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelige, og å finne løsninger på utfordringer, slik at virksomhetene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Ledelsen

Per-Morten Nilsen – Daglig leder – Telefon: 901 47 740

Marius Wang – Salgssjef – Telefon: 406 46 560

Stine Deraas – Administrasjonsleder – Telefon: 413 84 162

Espen Iversen – Avdelingsleder Oslo – Telefon: 976 78 486

Mahmed Said Awil (David Petersen) – Salgsleder Oslo – 413 31 693

Administrasjon – Telefon: 21 41 12 20

Tilbake til systemfag.no/ansatte

En personalhåndbok = «Slik har vi det hos oss» 

Arbeidsforholdet

 • Ansettelse, oppstart og prøvetid
 • Arbeidstid, pauser og fleksibilitet
 • Oppsigelse, avskjedigelse og attest
 • Permittering

Til siden >>

Fravær

 • Ferie
 • Helligdager og arbeid på spesielle dager
 • Velferdspermisjoner
 • Sykdom og egenmelding (opptjeningstid)
 • Sykdom hos barn og barnepasser
 • Nytt barn

Til siden >>

Lønn og feriepenger

 • Lønn, utbetaling og lønnsslipp
 • Forskudd på lønn
 • Eventuelle endringer i lønn
 • Provisjon og garantilønn
 • Feriepenger

Til siden >>

Reglement og Plikter

 • Taushetsplikt
 • Konfidensiell informasjon
 • Eksempler på konfidensiell informasjon
 • Andre arbeidsgivere
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • De ansattes ansvar

Til siden >>