Lønn og feriepenger

Lønn og utbetaling
Garantilønn og beregning av provisjon
Feriepenger

Tilbake til systemfag.no/ansatte

Nyttige nettsider

>> Ferieloven: Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år.

>> Arbeidstilsynet: Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, og dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har jobbet året før, har du uansett rett til å ta ferie. Men da har du ikke rett til feriepenger.

>> Skatteetaten: Feriepenger er skattepliktig inntekt det året de utbetales. De er bare trekkfrie (trekkes ikke skatt) dersom de utbetales året etter opptjeningsåret, og på visse vilkår.